โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

///โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

คลิก–> https://www.facebook.com/soswu/videos/575492426450064/

2020-08-04T12:16:16+00:00