ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ นาฏศิลป์นิพนธ์ ชุด ปฤจฉานารี จาก นวนิยายเรื่อง ลายราชสีห์

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ นาฏศิลป์นิพนธ์ ชุด ปฤจฉานารี จาก นวนิยายเรื่อง ลายราชสีห์

เปิดลงทะเบียนจองบัตรแล้ววันนี้
“ นาฏศิลป์นิพนธ์ ชุด ปฤจฉานารี ”
โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* ได้รับแรงบันดาลใจจาก นวนิยายเรื่อง ”ลายราชสีห์ “ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนคดีฆาตรกรรมในสมัยอยุธยา *
**ประพันธ์โดย : คุณพงศกร จินดาวัฒนะ
**…จากนวนิยายสู่การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์…**
“เมื่อสาเหตุการตายของนางสนมเป็นที่น่าข้องใจ เหล่านักสืบจึงต้องสืบหาเบาะแสจากการแสดงเพื่อสืบสวนหาสาเหตุการตายของนาง”
— ร่วมสืบสวนไขปริศนา–
วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ G23 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**เปิดลงทะเบียน ผ่าน Eventpass
วันที่ 5 – 25 เมษายน พ.ศ.2567
ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียน : https://passport.eventpass.co/th/ff5dDu
วิธีการลงทะเบียน : https://drive.google.com/file/d/1dUXqi3o67FgSiwPNb_WuT-Djg6kzBJMA/view
ลิ้งค์สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://linktr.ee/Pridja.official
เบอร์โทรศัพท์
คุณแก้ม : 081-131-8998
คุณข้าวปุ้น : 096-828-0666
คุณหญิง : 096-719-6964
#ปฤจฉานารี #นาฏศิลป์นิพนธ์ #นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย #นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ #ทีมมศว #นวนิยายลายราชสีห์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ นาฏศิลป์นิพนธ์ ชุด ปฤจฉานารี  จาก นวนิยายเรื่อง ลายราชสีห์

2024-04-11T11:37:30+00:00