ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

รายละเอียดโครงการ (คลิก) 

Facebook Page : Proud Thai (คลิก)

สมัครออนไลน์ (คลิก)

 

2023-03-08T12:41:57+00:00