สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง

///สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) จำนวน 50 ตำแหน่ง

**(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)**
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 21 มกราคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ที่ https://opdc.thaijobjob.com/
โทร 0 2356 9999 ต่อ 8928 8819 และ 8842 หรือ 0 2141 9015 – 8

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. รุ่นที่ 14) (คลิก)
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (คลิก)

2020-01-09T11:44:53+00:00