ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ และให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.

2023-06-21T12:52:59+00:00