ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1299

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1299

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1299

2023-08-28T14:58:00+00:00