ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาได้แก่ 1.นางสาวนราทิพย์ ปฐมวัฒน และ 2.นายกิติคุณ วรสรธร ทั้งนี้ให้เข้ารับการสรรหาในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. (ออนไลน์)

 

2022-05-11T11:18:15+00:00