ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4892

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4892

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4892

สามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://recruit.swu.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 02-260-0123 ต่อ 5087

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

2024-03-14T16:52:10+00:00