ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-1585

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-1585
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ที่ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

2021-09-13T12:22:03+00:00