ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2545

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2545
ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศเข้ารับการสรรหาในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขที่ 1-11 ห้องสอบ 16-1301 และเลขที่ 12-23 ห้องสอบ 16-406

2021-11-02T12:09:52+00:00