ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

1.นางสาวมนวิไล  โรจนตันติ

2. นางสาวรัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร

3. นางสาวปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์

มาเข้าสอบวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ (16-407)

2021-04-01T15:22:27+00:00