ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

///ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร