ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3489

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3489