ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

///ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565 นิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่เกิน 26 ปี หรือเกิดปี พ.ศ. 2538 – 2544 ประสงค์ขอใช้สิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565 ให้นำหลักฐานการขอผ่อนผันฯ ไปยื่นได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ : ส่งเอกสารขอผ่อนผันฯ ทางไปรษณีย์ ถึง ดวงสมร ทวีสุข ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ดูรายละเอียดการขอผ่อนผันฯ ในประกาศด้านล่าง

2021-10-05T11:22:17+00:00