งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ 2023-01-27T15:44:35+00:00

โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ เนื้อหาโครงการฉบับย่อ
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 2
(ระยะที่ 3 : บริการวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกายนักกีฬา
สโมสรกีฬาฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด เอฟซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
(ระยะที่ 1 : บริการวิชาการประชาสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มทอผ้าขาวม้า
บ้านหนองเครือบุญ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2565 Image