ผลงานวิชาการของอาจารย์

//ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผลงานวิชาการของอาจารย์ 2022-03-05T10:50:46+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
หนังสือเรื่อง ภาคสนามรบกับกระบวนการสร้างวิดีโออาร์ต : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ รายละเอียด 04/03/2022
หนังสือเรื่อง การออกแบบเครื่องประดับจากมรดกทางวัฒนธรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา รายละเอียด 04/03/2022
เอกสารคำสอนรายวิชา ทศ331 พัฒนาการศิลปะหลังสมัยใหม่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตสุข มศว รายละเอียด 02/11/2021