ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนบทความวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนบทความวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนบทความวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-3969914 จารุวรรณ ส่งเสริม

2020-05-12T17:02:00+00:00