ขอเชิญบุคลากร มศว สายวิชาการหรือนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

///ขอเชิญบุคลากร มศว สายวิชาการหรือนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

ขอเชิญบุคลากร มศว สายวิชาการหรือนักวิจัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่น 5 
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี และทีม 
ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี 
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://forms.gle/pM1y33kdWkt8AinCA 
ภายในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งส่ง Concept Paper มาที่ E-mail : swuri.r@gmail.com 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทีhttps://drive.google.com/open?id=1ktgcR9lI-zwB8VxnoXT7IeeWjtUntPhv 
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทาง https://www.facebook.com/researchswu/ 
และแจ้งไปยังเมลของผู้สมัคร
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1. โครงการวิจัยต้องมีผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 1 คน ขึ้นไป 
(หากมีผู้สมัครมาเป็นจำนวนมากขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการละไม่เกิน 3 ท่าน)
2. ส่ง Concept Paper มาพร้อมกับตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย โทร.ภายใน 11082 และ 11017-8
2019-05-29T13:48:40+00:00