ขอเชิญนิสิตที่สนใจรวมทีม1-3 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “เยาวชนไทยพร้อมรับมือข่าวลวงยุคโควิด”

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจรวมทีม1-3 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “เยาวชนไทยพร้อมรับมือข่าวลวงยุคโควิด”