ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

///ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

เอกสารรายละเอียดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 (คลิก)

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความ (คลิก)

2021-07-15T15:40:28+00:00