ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน “สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นเสน่ห์ศิลป์พื้นบ้านไทย”

///ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน “สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นเสน่ห์ศิลป์พื้นบ้านไทย”

รับชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน “สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นเสน่ห์ศิลป์พื้นบ้านไทย”
วันที่ 12 และ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00-19.00 น.
ณ ลานเนินสนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ มศว ประสานมิตร
หรือรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น.
Invited to join the show: Folk Dance “Inheriting local culture the charm of Thai folk art”
Date: May 12 and 19, 2023 Time: 6-7 pm.
At The Central Courtyard : M.R.Jureebrahma Kamalasana, Srinakharinwirot University (Prasarnmit) Sukhumvit 23, Bangkok .
And via Facebook Live : Institute of Culture and Arts Srinakharinwirot University
Date: May 23, 2023 Time: 10-11 am.

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นเสน่ห์ศิลป์พื้นบ้านไทย

2023-05-15T15:18:46+00:00