ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนเขตพญาไท วันที่ 11-12, 18-19 และ 25-26 กันยายน 2564 เวลา 8.00-16.00 น.

///ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนเขตพญาไท วันที่ 11-12, 18-19 และ 25-26 กันยายน 2564 เวลา 8.00-16.00 น.

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนเขตพญาไท วันที่ 11-12, 18-19 และ 25-26 กันยายน 2564 เวลา 8.00-16.00 น.
นิสิตสามารถมาใช้ฝีมือวาดรูปตามแบบร่าง โดยมีนิสิตที่มีความสามารถยืนพื้นไว้อยู่แล้ว ที่จะคอยเป็นไกด์แต่ละแบบร่าง
และถ้านิสิตสนใจ จากสาขาอื่นๆ สามารถขอลงชื่อไว้ได้เลยที่ Line: @fofafriends
นิสิตจะได้ชั่วโมงกิจกรรม หมวดจิตอาสา

2021-09-08T17:04:32+00:00