ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ปี 2566)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียง มศว ปี 2566)

ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมชุมชนริมคลองแสนแสบ
หรือชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2566)

2023-02-22T16:47:33+00:00