ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
โครงการ

3Krung x Sony Alpha University Camp 2019

(กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา)

เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่สนใจทางด้านการถ่ายภาพ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพของนิสิตนักศึกษา จนนำไปสู่การแสดงผลงานออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่ยอมรับ

ไม่จำกัดค่ายกล้อง คณะและชั้นปีที่กำลังศึกษา ขอเพียงเป็นนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ก็มีโอกาสร่วมคว้าสิทธิ์ ไปร่วมเก็บตัวเข้าแคมป์กับโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

2019-09-24T20:53:16+00:00