ขอแสดงความยินดีกับดาวมหาวิทยาลัย – (ผิงผิง) นางสาวณิชา ปิยะวัฒนานนท์ จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

///ขอแสดงความยินดีกับดาวมหาวิทยาลัย – (ผิงผิง) นางสาวณิชา ปิยะวัฒนานนท์ จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

ทูตประชาสัมพันธ์ (ดาว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2561
(ผิงผิง) นางสาวณิชา ปิยะวัฒนานนท์ จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

2018-08-15T13:34:01+00:00