ประกาศส่วนกิจการนิสิต มศว เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศส่วนกิจการนิสิต มศว เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565