ขอให้นิสิตที่ประสงค์กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เข้าระบบ SUPREME2019

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอให้นิสิตที่ประสงค์กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เข้าระบบ SUPREME2019

แจ้ง PR การทำกิจกรรมจิตสาธารณะ
สำหรับผู้กู้ยืมประเภทรายเก่า มศว ประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษา 2566 ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
ระยะเวลาทำกิจกรรมจิตสาธารณะ
** ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66 **
ขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในระบบ SUPREME2019 http://studentaffairs.op.swu.ac.th/activityrecord

2023-01-09T10:29:02+00:00