ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในแต่ละสาขา

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในแต่ละสาขา