ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบลายเสื้อ Uniform ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ของจังหวัด

///ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบลายเสื้อ Uniform ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ของจังหวัด

2023-03-13T14:36:53+00:00