ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมนิทรรศการออนไลน์ SWU Artists Exhibition 3D พบกับผลงานจาก 6 ศิลปินชั้นครู จาก มศว

///ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมนิทรรศการออนไลน์ SWU Artists Exhibition 3D พบกับผลงานจาก 6 ศิลปินชั้นครู จาก มศว

** ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ SWU Artists Exhibition 3D **
พบกับผลงานจาก 6 ศิลปินชั้นครู จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์
* ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
* อาจารย์ กมล ทัศนาญชลี
* อาจารย์ ไสว แกล้วกล้า
* อาจารย์ วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์
* รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
** นำชมผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง **
— ผ่านทาง Facebook สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และ Spatial
-วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

เพจ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว (คลิก)

2022-12-02T13:58:04+00:00