ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ SWU INSPIRATION ทัศน์ด้วยตาเชิดชูด้วยใจ

///ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ SWU INSPIRATION ทัศน์ด้วยตาเชิดชูด้วยใจ

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ SWU INSPIRATION ทัศน์ด้วยตาเชิดชูด้วยใจ
ระหว่างวันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2566
นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก
วิธีการเข้าร่วม
1. นิสิตเข้าชมนิทรรศการ “งานวันเชิดชูเกียรติ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ห้อง G23 ชั้น 2 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร 400 ล้าน) ตรงข้ามตึกสตาร์บั๊ค
2. นิสิตถ่ายวีดีโอทำเป็น Vlog หรือ คลิปวีดีโอเชิดชูเกียรติบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติที่ถูกจัดแสดงอยู่ภายในห้องนิทรรศการ G23 เท่านั้น
3. ความยาวเวลาคลิปวีดีโอไม่เกิน 1 นาที ลงใน Social Media ในช่องทางไหนก็ได้ เช่น Tiktok, Facebook, Twitter และInstagram ฯลฯ
โดยต้องตั้งเป็น Public/สาธารณะ (ห้ามลบหรือปิด Private/ส่วนตัว เด็ดขาดจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น 30 วันทำการ)
4. ใส่ Hashtag #SWUINSPIRATION
5. นิสิตคัดลอกลิ้งก์ผลงานกรอกลงใน Google Form  (คลิก)

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ  SWU INSPIRATION ทัศน์ด้วยตาเชิดชูด้วยใจ

2023-05-09T11:36:29+00:00