สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 7-23 พ.ค. 67 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ / พื้นที่ชั้น 1 และ Learning Space)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 7-23 พ.ค. 67 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ / พื้นที่ชั้น 1 และ Learning Space)

ห้องสมุดเปิดให้บริการโซน Learning Space ตั้งแต่เวลา 6.00 น. (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) เริ่ม 1 พ.ค. 67
ห้องสมุดเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 7-23 พ.ค. 67 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ / พื้นที่ชั้น 1 และ Learning Space)
Learning Space เปิดให้บริการ Early Bird กับนิสิตที่มาเช้าที่มหาวิทยาลัยแล้วเริ่มต้น 1 พ.ค. 67 เป็นต้นไป ใช้ประตูทางสนามบาสได้เลยครับ เวลา 6.00 ถึง 8.00 น

สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 7-23 พ.ค. 67 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ / พื้นที่ชั้น 1 และ Learning Space)

2024-05-01T14:41:11+00:00