ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2564 “SWU Sweet Factory”

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2564 “SWU Sweet Factory”

คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2564 : “SWU Sweet Factory”
เปิดแล้ว อาณาจักรขนมหวาน พร้อมรึยังที่จะรับของขวัญสุดพิเศษจากโรงงานของเรา
มาเริ่มผจญภัยในความอัศจรรย์ของอาณาจักรของเราไปด้วยกันใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30น.
รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว
และ ZOOM Meeting

2021-07-19T10:27:55+00:00