ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี มศว แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถสวัสดิการ รับ-ส่ง ภายใน มศว องครักษ์ ใหม่ โดยจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.30 น.ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67

///ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี มศว แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถสวัสดิการ รับ-ส่ง ภายใน มศว องครักษ์ ใหม่ โดยจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.30 น.ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี มศว แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถสวัสดิการ รับ-ส่ง ภายใน มศว องครักษ์  ใหม่ โดยจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 - 18.30 น.ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

2024-05-01T14:32:04+00:00