ขอเชิญชวนนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2023

///ขอเชิญชวนนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2023

กิจกรรมดีๆกลับมาอีกแล้ว
* ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม SWU Virtual Walk & Run 2023
การวิ่ง และ/หรือเดิน สะสมระยะทาง 74 กิโลเมตร
* สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thai.fit/c/swu2023

2023-01-24T10:05:27+00:00