ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนจองตั๋วเข้าร่วมงานล่วงหน้าในงาน SWU Open House 2020: The Amazing SWU Land

///ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนจองตั๋วเข้าร่วมงานล่วงหน้าในงาน SWU Open House 2020: The Amazing SWU Land

SWU Open House 2020: The Amazing SWU Land ใกล้จะเปิดให้ทุกคนได้เข้าชมแล้ว
พร้อมสนุกกับเครื่องเล่นของทั้ง 20 คณะ/วิทยาลัย ที่พร้อมจะมาบอกเล่าประสบการณ์
ข้อมูลการศึกษาต่อ แล้วมาพบกันวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-จองตั๋วเข้าร่วมงานล่วงหน้า วันที่ 14-30 ตุลาคม 2563
-การลงทะเบียนมีจำนวนจำกัด หากไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้
ติดตามการลงทะเบียน และข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : SWU Open House
Twitter : @swuopenhouse
Instagram : swuopenhouse

2020-10-09T11:39:54+00:00