ขอเชิญผู้สนใจเปียโน และการดนตรีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในโครงการ SWU Piano Festival III

///ขอเชิญผู้สนใจเปียโน และการดนตรีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในโครงการ SWU Piano Festival III

โครงการ SWU Piano Festival III ประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต Masterclass และ Concert
โดย อาจารย์ดนตรีและศิลปินผู้มากประสบการณ์ สามารถเข้าร่วมงานฟรี และมีเกียรติบัตรให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน
เชิญสมัครได้ทาง https://goo.gl/forms/S59SnRbKbACmiN7O2
รับจำนวนจำกัด
สามารถขอหนังสือเชิญถึงต้นสังกัดได้ครับ กรุณาแจ้งมาได้ทางอีเมล์ prapansakp@hotmail.com

หมายเหตุ: ท่านผู้สนใจกรุณาลงทะเบียน เพราะทางคณะผู้จัดจะทำเอกสารและเกียรติบัตรตามจำนวนที่ลงทะเบียนเท่านั้น

2018-10-31T09:07:24+00:00