ขอเชิญผู้สนใจการดนตรีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในโครงการ SWU Violin Festival 2018

///ขอเชิญผู้สนใจการดนตรีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในโครงการ SWU Violin Festival 2018

SWU Violin Festival 2018
28-30 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

ลงทะเบียนตอนนี้ (คลิก)

2018-11-08T09:51:26+00:00