ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนสมาธิ กับสถาบันจิตตานุภาพ พระราม9

///ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนสมาธิ กับสถาบันจิตตานุภาพ พระราม9

ผู้สมัครเรียน รุ่น 46 (ฉจัตตาฬีสโม) ธัมมญาณ (ผู้ที่รู้รอบโดยธรรม)
จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. ประชุม - วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 18.00-20.00 น.
    - ประชุมรับทราบระเบียบ-ข้อปฏิบัติ-ระบบการเรียนการสอน
    - นัดหมายเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์
   สถานที่ : ห้องเรียนชั้น 4 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ถนนพระราม 9
2. ปฐมนิเทศ - วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (08.00 - 12.00 น.)
    - เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์
   สถานที่  : ห้องประชุม ใต้พระอุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ซอยปุณณวิถี 20
3. เปิดเรียน - วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.
   สถานที่ : ห้องเรียนชั้น 4 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ถนนพระราม 9
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร.081-174-4209ม 092-945-4228, 093-256-2554, 086-626-04562020-01-10T17:39:19+00:00