ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก)

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้
1) สมัครลงทะเบียนที่ระบบ mytcas เพื่อใช้ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ที่ https://mytcas.com/ (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว)
2) เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562
ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com/
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือ
หากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องการขอคืนสิทธิ์ ต้องดำเนินการคืนสิทธิ์ในวันที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น
3) (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตามข้อ 2) รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

2019-01-28T13:22:43+00:00