เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS#5 รับสมัคร 9 – 14 มิถุนายน 2563

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS#5 รับสมัคร 9 – 14 มิถุนายน 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาต่างๆ ดังนี้
ศิลปศึกษา 9 คน
นาฏศิลป์ไทย 10 คน
ออกแบบเครื่องประดับ 10 คน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 คน
รับสมัคร 9 – 14 มิถุนายน 2563
สมัครทาง http://admission.swu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-8404448

รายละเอียดในประกาศรับสมัคร (คลิก) 

2020-06-09T12:14:59+00:00