ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน TICA Connect ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Enhancing the Role of Volunteer for Global Development” ผ่านระบบออนไลน์

///ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน TICA Connect ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Enhancing the Role of Volunteer for Global Development” ผ่านระบบออนไลน์