ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน “TPA Sukhumvit 29 OPEN HOUSE 2022” ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน “TPA Sukhumvit 29 OPEN HOUSE 2022” ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)