ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดบทเพลงรักชาติ และเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 3

///ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดบทเพลงรักชาติ และเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 3