การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่โมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

///การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่โมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม (คลิก)

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก กสทช (คลิก)

2020-11-13T12:05:35+00:00