ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566