ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมสื่อ(Media Innovation) เข้าร่วมประกวดในโครงการ “U ME IDEA 2019”

///ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมสื่อ(Media Innovation) เข้าร่วมประกวดในโครงการ “U ME IDEA 2019”