ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานสตอรี่บอร์ดเกี่ยวกับการบริหาร จัดการการเงิน หัวข้อ “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี…บริหารหนี้เป็น” เข้าประกวด

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานสตอรี่บอร์ดเกี่ยวกับการบริหาร จัดการการเงิน หัวข้อ “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี…บริหารหนี้เป็น” เข้าประกวด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานได้ที่ www.umayplus-moneyfitness.com หรือ facebook : iloveeasybuy

2022-09-22T10:21:41+00:00