ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการ Upskill Reskill ที่จำเป็นในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการ Upskill Reskill ที่จำเป็นในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ

ส่วนกิจการนิสิต โดยงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมทำแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพได้สอดคล้องกับความต้องการของศิษย์เก่า
เปิดระบบสำรวจแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
(hand pointing right) ทำแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/s1sFE3GTf6jBpEWY9
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต อีเมล alumni@g.swu.ac.th

2023-01-09T18:16:19+00:00