ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่า ในวันที่ 16-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่า ในวันที่ 16-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่า และสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านทัศนศิลป์แก่สังคม
ในวันที่ 16-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Encountering Image”)
ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน
อาทิ ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ และผลงานศิลปกรรมของศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

2020-06-23T13:40:27+00:00